ZUŠ Soběslav
ZUŠ Soběslav

Na webu ZUŠ jsou již zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

O nás

Jmenujeme se ZUŠ Soběslav, sídlíme na Školním náměstí v Soběslavi, budova čp.56.

Kterak jsme se v Soběslavi ocitli aneb ve školní kronice je psáno:

„Z iniciativy Městského národního výboru a Okresního národního výboru v Soběslavi zřízen byl v Soběslavi ke dni 1. května 1951 Městský hudební ústav.

Zájem o hudební vzdělání byl značný, neboť již v květnu 1951 přihlásilo se do houslového oddělení ústavu 36 žáků a do oddělení klavírního 68 žáků.

Ve svých počátcích neměl hudební ústav vlastní nástroje (klavíry) ani vyučovací místnosti. A tak po skončení vyučování na osmileté škole (nynější ZŠ E. Beneše) mohli nastoupit do učeben teprve žáci hudebního ústavu. Ve třech klavírních odděleních vyučovalo se na velmi starých nástrojích, propůjčených tehdejší osmiletou školou.

Krajským národním výborem byl ředitelem Městského hudebního ústavu ustanoven Antonín Vychodil z Milevska a učitelkami Helena Bubníková a Marie Forstová. Dále externě vyučovali Václav Vališ a Miroslava Kaňková.

Dík pochopení Okresního národního výboru a Městského národního výboru v Soběslavi podařilo se vedení školy dne 6. prosince 1954 získat první nové pianino.

Od 1. září 1958 byla otevřena ve Veselí nad Lužnicí detašovaná třída Základní hudební školy v Soběslavi, kde bylo zapsáno 33 žáků. V detašované třídě umístěné v domě manželů Kuchválkových vyučovala hru na klavír a hudební nauku Anna Kuchválková, hru na dechové nástroje Karel Blažek a hru na housle Josef Kuchválek.“ ?

Jaká jsme měli jména:

 • Městský hudební ústav (květen – červenec 1951)
 • Hudební škola v Soběslavi (1951)
 • Základní hudební škola v Soběslavi (1958)
 • Lidová škola umění Soběslav (1969)
 • Základní umělecká škola Soběslav (1990)

Kdo všechno nás řídil:

 • Antonín Vychodil 1951 – 1953
 • Dr. Stanislav Balík 1953 – 1954
 • Helena Bubníková 1954 – 1972
 • Karel Blažek 1972 – 1976
 • Marie Hudacká 1976 – 1978
 • Vladimír Jůzek 1978 – 1980
 • Klára Schusterová 20.3. – 31.8. 1980
 • Milan Kohel 1980 – 1981
 • Jiří Blažek 1981 – 2008
 • Mgr. Josef Janda 2008
 • Mgr. Irena Molíková 2008 – 2022
 • Mgr. Hana Hlavsová 2022 – současnost

Kterak se škola stěhovala aneb kdo nám co zapůjčil:

Květen a červen 1951 – dělíme se o třídy se žáky dnešní ZŠ E. Beneše

Od srpna 1951 – máme pět místností v budově dnešní ZŠ Komenského

Od r. 1983 – MěNv nám poskytuje budovu bývalého městského soudu (čp. 1/I)

 • zpočátku má škola k dispozici pouze 6 tříd pro výuku nástrojové hry
 • učebna hudební nauky a zároveň koncertní sál je postupně opravován svépomocí z bývalé
 • městské šatlavy – na brigády chodí tatínkové a starší žáci pod vedením ředitele Jiřího Blažka
 • také učitelky a maminky přispěly ke zdárnému chodu školy
 • šily se záclony a závěsy a také oblečení pro „sboráček“
 • v průběhu let se ovšem rozrůstáme, a tak hledáme nové prostory

Léto 2002 – za poněkud dramatických okolností (naše klavíry jen těsně unikají před povodní a některé si trochu namočily „nožky“) se škola stěhuje do budovy na Školním náměstí, kde je doposud.