ZUŠ Soběslav
ZUŠ Soběslav

ZUŠ Soběslav

Aktuality

 

ZUŠ Soběslav oslavila 1. 5. 2021 výročí 70 let od založení školy.

Více na odkazu:

galerie/akce/vyroci-skoly-70-let/

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 do odvolání:

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, 

    • žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2 , 

▪ na základní umělecké škole je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek,

    • žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže. 

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. dubna 2021 do odvolání:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá formou individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

Výslovné umožnění zpěvu v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace).

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá formou individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

__________________________________________________________________________

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

__________________________________________________________________________