ZUŠ Soběslav
ZUŠ Soběslav

Talentové zkoušky a kritéria přijetí

Předpokladem ke studiu na ZUŠ je úspěšné složení talentové zkoušky. Zkoušky jsou určené pro uchazeče od 6 let, v případě zralosti a výjimečného talentu od 5 let.

Uchazeči o studium se k talentovým zkouškám přihlašují POUZE vyplněním elektronické přihlášky Přihláška - Oficiální stránky ZUŠ Soběslav (zussobeslav.eu)

Součástí této přihlášky je rezervační systém, který umožňuje vybrat si čas talentové zkoušky, která každoročně probíhá v prvním červnovém týdnu. Po vyplnění přihlášky přijde na e-mail uvedený v přihlášce potvrzení o odeslání přihlášky s osobním identifikačním číslem, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

V případě, že se nemůžete dostavit v daný termín, je možné se domluvit individuálně, to platí i v případě  zahájení studia v průběhu školního roku.

Kontakt: hlavsova@zussobeslav.eu, telefon: 723 776 870.

 

Hudební obor

5-10 minutová zkouška je složena z pěti samostatných úloh, z nichž každá je ohodnocena maximálním počtem 15 bodů, pedagogové sledují, zda dítě dokáže:

 1. zopakovat vytleskaný rytmus
 2. zopakovat gesta hry na tělo s rytmickou a motorickou přesností
 3. zazpívat intonačně správně jednoduchou lidovou píseň
 4. intonačně správně zopakovat předehraný nebo zpívaný tón
 5. soustředit se na danou činnost a zda má sociálně–emoční a motorické předpoklady odpovídající školní zralosti

Co je třeba si připravit?

Jednu z uvedených lidových písní - Prší, prší, Skákal pes, Travička zelená, Já mám koně, Kočka leze dírou, Maličká su

Uchazeči starší 8 let píseň přiměřenou jejich věku a hudebnímu vkusu.

 

 

Výtvarný obor

 

pedagogové sledují:

 

 • Zralost výtvarného projevu odpovídající věku (schopnost zachytit figuru, přírodu, děj, pohyb...)
 • Osobitý přístup k zadanému tématu na místě: ztvárnění, množství detailů, kompozice...
 • Individuální práci na místě je věnován prostor maximálně 45 minut

Co je třeba si připravit?

 1. Přinést s sebou pět výtvarných prací vytvořených jako vlastní tvorba (nikoliv zadaných v MŠ, ZŠ), ideálně formát A4, libovolná výtvarná technika: max. 40 bodů
 2. Přímo na místě nakreslit jednoduchou malbu/kresbu dle předlohy: max. 35 bodů.
 • Předloha pro děti do 9 let: kresba pohádkové postavy nebo kresba na téma ZOO
 • Předloha pro děti od 9 let: kresba zátiší

 

 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

HUDEBNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR

maximum bodů 75

40-75 bodů

40-75 bodů

PŘIJETÍ

0-39 bodů

0-39 bodů

NEPŘIJETÍ

 

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy na základě výsledku talentové zkoušky a volné kapacity v konkrétním studijním oboru. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu ZUŠ pod osobními čísly ve druhé polovině června. Podrobné informace o výsledku testu a aktuální volné kapacitě poskytne rodičům ředitelka školy.